citizen band

PAVEL POPICE

Základní přehled a nastavení funkcí:
VOLUME - hlasitost,
SQ, SQUELCH – ovládání umlčovače šumu. Ideální je nastavit tento volič do místa, kde se šum objevuje a zaniká. Zpravidla je nutné jej regulovat během provozu dle momentálních podmínek. Čím více otáčíme voličem doprava, tím je slyšet méně šumu, ale také jsou slyšet jen bližší, silnější protistanice.
RF GAIN – plynulá regulace citlivosti přijímače vysílačky. Nejvyšší citlivost je v pravé krajní poloze. Pokud se otáčí tímto voličem doleva, postupně se tím snižuje citlivost přijímače vysílačky.
MIC GAIN
– plynulá regulace citlivosti mikrofonu. Nejvyšší citlivost je v pravé krajní poloze. Tato citlivost se snižuje jen v případě použití vysílačky v hlučném prostředí, velmi hlučném vozidle apod.
PA – zapíná funkci venkovního megafonu, v tomto režimu vysílačka nevysílá, funguje pouze jako NF zesilovač.
AM – amplitudová modulace – v CZ se nepoužívá.
FM – frekvenční modulace – používá se v celé Evropě.
SCAN – vysílačka prohledává Kanály, kde momentálně vysílají ostatní uživatelé
LCR – po stisku této funkce se vysílačka vrátí na kanál, ze kterého se vysílalo naposledy
EMG – přímá volba kanálu č.9, nebo č.19 v Evropě používaným jako nouzový. Kanál
č. 9 se nesmí běžně používat.
ANL, NB – šumový filtr – je funkční pouze v režimu AM
LOC – lokální příjem – skokové snížení citlivosti přijímače vysílačky.
DX – dálkový příjem – běžný režim příjmu vysílačky.
ESP – zvýraznění modulace vysílačky – používá především zn. INTEK.
ASQ, AQ, ASC – automatická regulace šumu – automatický SQUELCH.
Také u CB vysílání se stále více používá „ odborný hovor “ , který je známý více v profesionální nebo radioamatérské praxi při zhoršených přenosových podmínkách:
vice najdete v rubrice zkratky na cb
Brea …………….. moment prosím, prosím čekejte, přál bych si hovořit
Cheerio…………. .nashledanou ( naslyšenou)
CQ………………...všeobecné volání
CL……………….. .konec hovoru, stanice bude vypnuta
DX……………….. radiové spojení na velkou vzdálenost
Fading………….. .signál kolísá
HI……………….. .směji se
Mike…………….. mikrofon
Múll……………... rušení
Negativ………….. ne, nerozuměl jsem
OK………………. rozumím , správně , v pořádku
Roger…………… rozuměl jsem, bezproblémový příjem
Skip……………... volačka , jméno
Standby………… zůstávám na příjmu
Stereo…………… dvě stanice vysílají současně
TVI………………. rušení televizním příjmem
UFB……………… výborně, velmi dobře
VY……………….. velmi, velmi mnoho
WX……………… počasí, teplota
YL……………….. slečna, paní, radista- žena
55………………… mnoho úspěchu, všechno nejlepší
73………………… zdravím , s pozdravem
88 ………………… líbám , srdečný pozdrav ( na YL)
99 ………………… zmizni ! , vykliď kanál !
Volací kanály – doporučené platné v Evropě :

Kanál 1 ( FM) …..........jako svolávací v FM modulaci
Kanál 4 ( AM) …......... jako svolávací v AM modulaci
Kanál 9 ( AM / FM) …. jako nouzový kanál
Kanál 19 ( FM) …… ....jako informační kanál pro řidiče
Kanál 10 ( FM) …….... jako informační kanál pro řidiče v ČR
AGC (Automatic Gain Control)
Automatické nastavení citlivosti.

A-channel (A-kanal)
Skok o 10 kHz. (viz. + 10 kHz).

AM
Amplitudová modulace. Od 1.ledna 1999 je v České republice CB vysílání s modulací AM zakázáno.

ANL (Auto Noise Limiter)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při DX provozu).

ASC (Automatic Squelch Control)
Systém pro řízené potlačení šumu a rušení.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

BAND
Přepínač rozsahu pásma (např. a,b,c,d,e,f,g,h).

BATT
Zobrazení stavu akumulátoru, voltmetr.

BEEP
Vypínatelné akustické potvrzení stisku tlačítek.

BEEP
Viz. Roger Beep.

BNC
Starší anténní konektor ručních stanic. Systém nasunout a otočit (zaklapnout). Mechanicky méně odolný než TNC.

CAL
Kalibrace radiostanice (např. SWR metru).

CALL
Výzva na protistanici.

CLARIFIER
Jemné doladění frekvence (viz. RIT).

DIM
Regulace (vypnutí) podsvětlení displeje.

DOWN/UP
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

DX
Dálkový příjem, dálkové spojení.

DW (Dual Watch)
Současné hlídání dvou ruzných kanálů.

ECHO
Zabudovaný dozvuk (echo) pro mikrofon - možnost, jak zvýšit srozumitelnost vysílaného signálu (při DX provozu a při rušení).

EMG (Emergency)
Jinak též CH 9. Rychlá volba nouzového devátého kanálu stiskem tlačítka či přepnutím přepínače.

FM
Frekvenční modulace. V České republice je povoleno 80 FM kanálů, maximální povolený výkon 4 watty.

FRQ
Přepínání zobrazení frekvence - číslo kanálu/frekvence.

FUN (FUNCTION)
Funkce - přepínání funkcí ovládacího prvku.

F-LOCK
Blokování frekvence.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Snížení vysílacího výkonu radiostanice.

CHANNEL
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

CH 19
Rychlá volba devátenáctého kanálu stiskem tlačítka či přepnutím přepínače.

KARUSEL (CHANNEL)
Karuselový (otočný) volič kanálu.

LAMP
Osvětlení displeje.

LCR
Rychlá volba posledního volaného kanálu.

LGT (LIGHT)
Osvětlení displeje.

LOCK
Uzamčení klávesnice.

LOC (LOCAL)
Zvýšení citlivosti přijímaného signálu, resp. potlačení zesilovacího faktoru radiofrekvence.

LOC/DX
Změna nastavení vstupní citlivosti příjímače (místní/dálkový příjem).

Mic-Gain
Nastavení citlivosti mikrofonu.

MOD
Hloubka modulace.

MODE
Přepínání modulace.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokování squelche před začátkem vysílání.

M-SCAN (MEMORYSCAN)
Scanování pamětí. Hledání obsazeného či volného kanálu.

NB (Noise Blanker)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při DX provozu).

PA
Stačí připojit extérní reproduktor a hned můžete použít CBčko jako megafon.

PL
Anténní konektor, používaný zejména u stabilních radiostanic.

POWER SAVE
Funkce pro snížení spotřeby a šetření energie.

RPT (REPEATER)
Převaděčový provoz. Funkce umožňující příjem a vysílání na dvou rozdílných kanálech.

RIT
Jemné doladění frekvence. (viz. CLARIFIER).

RF
Ukazatel výstupního VF výkonu. (viz. W-metr)

RF-Power
Regulace výstupního VF výkonu.

RF-Gain
Nastavení citlivosti přijímaného signálu (vstupní citlivost)

ROGER BEEP
Zvukový signál, jež je vysílán do etéru po uvolnění klíče.

RX
Příjem, signalizace příjmu.

SCAN
Scanování celého pásma. Hledání obsazeného či volného kanálu.

SPAN
Nastavení kroku ladění (zpravidla 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz).

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavení, kdy se zapne reproduktor (nf zesilovač).

SWR (Standing Wave Ratio)
Jinak též reflektometr, měřič ČSV (činitele stojatého vlnění) či PSV (poměr stojatých vln) metr. Slouží ke kontrole přizpůsobení antény.

S-metr
Měření kvality a síly přijímaného signálu, tzv. SANTIAGO.

TNC
Novější anténní konektor ručních stanic. Systém nasunout a zašroubovat.

TONE
Tónová clona. Upravení zabarvení modulace při poslechu.

TONE ALERT
Zvuková signalizace při aktivitě na kanále.

TX
Vysílání, signalizace vysílání.

W-metr
Signalizace zvoleného výkonu. (viz. RF)

+ 10 kHz
Skok o 10 kHz.
R – čitelnost přijímaného signálu ( Radio)

1 - nečitelný , nesrozumitelný
2 - čas od času nebo částečně čitelný
3 - těžce čitelný
4 - čitelný , srozumitelný
5 – velmi dobře čitelný


S – síla přijímaného signálu ( Santiago )

1 – sotva slyšitelné
2 - velmi slabě slyšitelné
3 – slabě slyšitelné
4 – dostatečně slyšitelné
5 – dosti dobře slyšitelné
6 – dobře slyšitelné
7 – měřitelně silně slyšitelné
8 – silně slyšitelné
9 - a více – velmi silně slyšitelné
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
citizen band
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one