citizen band

PAVEL POPICE

Ladění antény a SWR-metr

Jednoduchý, ale v praxi plně postačující SWR-metr

Každá nově instalovaná anténa, ať už střešní na domě, drátová v terénu nebo autoanténa (s vyjímkou přednaladěné magnetky) se musí před započetím provozu řádně vyladit. Když se to neprovede, část energie se nevyzáří, ale odrazí zpět do stanice a při delší relaci může spálit koncový stupeň vysílače. Stejný problém může nastat, budete-li používat vysílač s odpojenou anténou, držet se při vysílání antény rukou nebo bude anténa ruční stanice v okamžiku vysílání opřená o tělo. Předem pozorňuji, že právě na tuto závadu se nevstahuje možnost uplatnění reklamace u výrobce stanice. Není to jen problém CB, ale všech vysílačů obecně.


Střešní anténa se zpravidla ladí zasouváním nejtenšího horního dílu, autoanténa pak opatrným zasouváním prutu do plastového tělesa cívky (povolit malý imbusový šroubek), či šroubováním hliníkových prstýnků po povrchu cívky. Ke kontrole naladění antény je zapotřebí mít SWR-metr, který se zapojuje mezi stanici a anténu. Můžete si přístroj vypůjčit (nejlépe i s odborníkem, který s ním umí měřit) nebo si pořídit měřidlo vlastní. To doporučuji v případě, že plánujete domácí stanici použít pro nouzovou komunikaci budete potřebovat trvalou kontrolu, zda je i za nepříznivých povětrnostních okolností vaše anténa vpořádku. Při první ladění střešní antény na domě měříme co nejblíže u antény (tj. na střeše, protože dlouhý kabel hodnoty oproti skutečnosti nadlepšuje), pro kontrolu bezvadné funkce pak postačí anténu měřit zespodu z vysílací místnosti. SWR-metr nemusí být trvale připojený. Naopak, zbytečně vytváří nežádoucí intermodulační produkty. Připojujte ho jen když je oprávněné podezření, že může být anténa poškozená - když chcete použít stanici po dlouhé odmlce, po velkých větrech, bouřích, deštích, SWR:


1 : 1,0 ………. ideální naladění Antény (jen teoretické)
1 : 1,1 až 1,3 … vynikající naladění antény
1 : 1,4 až 1,5 … velmi dobré naladění antény
1 : 1,6 až 1,9 … dobré naladění antény
1 : 2,0 až 2,9 … špatné naladění antény
1 : 3,0 avíce … kritické naladění antény

Pozn.: P O Z O R !!!
P Ř I T A K T O Š P A T N Ě N A L A D Ě N É A N T É N Ě H R O Z Í
N E B E Z P E Č Í P O Š K O Z E N Í K O N C O V É H O
Z E S I L O V A C Í H O S T U P N Ě
(S H O Ř E N Í P O L O V O D I Č O V Ý C H Č Á S T Í)

V Y S Í L A C Í Č Á S T I S T A N I C E !!!

Ladění mobilních CB antén se provádí stejným způsobem, rozdíl je jen v tom, že k mobilním anténám není třeba předem připravovat laděný svod, neboť ten již bývá předem připraven výrobcem antény a je součástí balení při prodeji antény.
33.jpeg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
citizen band
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one